Category Archives: Uncategorized

Công An ngăn chận và bao tỏa

Xin thông tin đến mọi người diễn biến của việc công an và an ninh đã cấm cản và bao tỏa khu nhà của ba Thức, vợ con Thức và nhà ông Trương Tấn Sang. Đây là ghi chép lại của 1 thành viên trong nhà. Từ thời gian 7h00 lúc tôi đến nhà Bác Huỳnh đã có những diễn biến như sau: 7h khi vào nhà: tôi thấy Công An mặc thường phục ngồi quán cafe đầu đường khoảng gần 10 người. Và sồ người này có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đơn kêu oan gữi Chủ tịch nước

ĐƠN KÊU OAN ĐẾN CHỦ TỊCH NƯỚC LẦN 4 Trần Văn Huỳnh  Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày Trần Huỳnh Duy Thức, con trai tôi bị bắt và giam cầm. Đó cũng là quãng thời gian gia đình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | 3 phản hồi

Support of Tran Huynh Duy Thuc

Ask your Congressperson in favor of support of Tran Huynh Duy Thuc If you live in the United States, please send the following message to your Representatives and urge them to seek the release of Tran Huynh Duy Thuc, who … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một người bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền cho cải cách kinh tế và xã hội

A human rights defender promoting human rights for economic and social reform. Défenseur des droits de l’homme pour promouvoir les droits de réforme économique et social TRẦN HUỲNH DUY THỨC Doanh Nhân & Hoạt Động Dân Chủ Chúng tôi xin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tự Do Ngôn Luận

– Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị: Điều 19: Tự do ngôn luận   – Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: Ðiều 19: Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Freedom of Expression

– The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): Article 19 mandates freedom of expression – The Universal Declaration of Human Rights: Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Liberté d’expression

– Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP): Art 19: Liberté d’expression   – Déclaration Universelle des droits de l’homme Article 19 Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?