Monthly Archives: Tháng Bảy 2013

Công An ngăn chận và bao tỏa

Xin thông tin đến mọi người diễn biến của việc công an và an ninh đã cấm cản và bao tỏa khu nhà của ba Thức, vợ con Thức và nhà ông Trương Tấn Sang. Đây là ghi chép lại của 1 thành viên trong nhà. Từ thời gian 7h00 lúc tôi đến nhà Bác Huỳnh đã có những diễn biến như sau: 7h khi vào nhà: tôi thấy Công An mặc thường phục ngồi quán cafe đầu đường khoảng gần 10 người. Và sồ người này có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đơn kêu oan gữi Chủ tịch nước

ĐƠN KÊU OAN ĐẾN CHỦ TỊCH NƯỚC LẦN 4 Trần Văn Huỳnh  Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày Trần Huỳnh Duy Thức, con trai tôi bị bắt và giam cầm. Đó cũng là quãng thời gian gia đình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | 3 phản hồi